اینجا ... شروع آینده موفق شغلی شماست افزایش مهارت های تخصصی

کلاس های آموزشی
در حوزه های کامپیوتر و
حسابداری ، گردشگری

خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه چهارم

  خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه چهارم آموزشگاه کلیک  

نویسنده کاووسی
بازدید 12 بازدید
خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه چهارم

  خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه چهارم آموزشگاه کلیک

نویسنده کاووسی
بازدید 9 بازدید
خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه چهارم

  خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه چهارم آموزشگاه کلیک

نویسنده کاووسی
بازدید 10 بازدید
خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه سوم

  خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه سوم آموزشگاه کلیک

نویسنده کاووسی
بازدید 8 بازدید
خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه دوم

  خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه دوم آموزشگاه کلیک

نویسنده کاووسی
بازدید 8 بازدید
خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه اول

  خروجی نهایی پروژه هنرجویان ۳D MAX جلسه اول آموزشگاه کلیک

نویسنده کاووسی
بازدید 7 بازدید
تمامی مطالب

آمار و ارقام نشانگر
موفقیت هنرجویان
ما می باشد

 • ۶۹۰۲۲
  همیارجو
 • ۲۳
  دوره آموزشی
 • ۱۳۳۹۸
  فارغ التحصیل
 • ۲۵۶۰
  ساعت دوره آموزشی