• محل کارسالسمتشماره تماس 
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, word.